Внимание, ще СЃРµ отвори РІ РЅРѕРІ прозорец. ПДФ 

 

 

Rodoznanie-1-1-2011

Сп. Родознание / Genealogia бр.1-2/2011

Съдържание

ОТНОВО ПО ТЕМАТА 
Проф. дин. Илия Тодев. Бойните полета в историографията: Батак 1876
МЕТОДОЛОГИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
Тодор Радев. Принос към селищните проучвания на Беломорска Тракия. Бележки върху историята на с. Дерекьой, Гюмюрджинско 
Проф. Цви Керен (Израел). Какво търси един "Халдео" в Сефарадските палати?
ГЕНЕТИЧНА ГЕНЕАЛОГИЯ 
Инж. Евгени Делев. Първи официални резултати за генотипа на българите. Българският генетичен проект към американската лаборатория Family Tree DNA представя своите резултати от извършени 110 ДНК теста на българи 
НАШЕТО УЧИЛИЩЕ 
Доц. д-р Антоанета Запрянова. Как да изследваме своя род? Урок № 2 - Що е генеалогия? 
Нонка П. Кръстева. Откъде започва урокът по родолюбие? 
ЛИЧНОСТИ 
Д-р Мая Лесинска. За да е полезен на народа си. Димитър Петров Кудоглу - живот и дело 
Зоя Начева. Духовната щедрост на дарителя или потребността да оставиш следа
Атанас Пеев. Роден да прави добрини 
РОДОСЛОВИЯ 
Лазар Георгиев. Откривателят на електронното цифрово смятане и баща на компютърната техника Джон-Винсент Атанасов и неговото потомство 
Доц. д-р Николай Теодосиев. Родът на Цанко Церковски 
БЪЛГАРИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РОДИНАТА
Мирослав Д. Костадинов. Заветите на Левски днес
Д-р Мария Билга (Забунова). Родът Забунови от село Твърдица, Молдова
Юлияна Т. Ганева. Село Болгарска и българите в Казахстан 
Климент Величков. Поглед към 2011-та
РЕГИОНАЛНА ИСТОРИЯ
Боян Балкански. Каменоделската школа в село Гинци, Софийско
ДОКУМЕНТИТЕ ГОВОРЯТ
Доц. д.р Йорданка Гешева. Нишичката хроника - извор за българската история и генеалогия
РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ, КНИГОПИС ЗА ВАШАТА БИБЛИОТЕКА
Доц. Манчо Веков. Речник на мерките по българските земи