Внимание, ще СЃРµ отвори РІ РЅРѕРІ прозорец. ПДФ 

 

Rodoznanie-2-2010

Сп. Родознание / Genealogia бр.2/2010

СЪДЪРЖАНИЕ:


НАУЧЕН РАЗДЕЛ 
Екатерина Пейчинова. Нови данни за историческото минало в Баташка планина през османския период (Батак през ХVІ-ХVІІ в.)
Мариана Малинова. Връзката предци - потомци при опазване на китайските родови традиции
Антоанета Запрянова. Българското генетично разнообразие. Моята скандинавска прапра...баба? 
Иван Гащилов. Рядко срещани топоними и лични имена в именната система на село Югово


ЛИЧНОСТИ Грозю Ив. Грозев. Писателят, родоизследовател и краевед Вълко Грозев. Щрихи от професионалния и творческия му живот
Александър Златарски. Д-р инж. Влади Киров Николов - достоен потомък на Узуновци


ХУДОЖЕСТВЕНО РОДОЗНАНИЕ Нонка Кръстева. СтиховеАлександра Кирева. Стихове Инж.Петър Мотков. Забравихме ли Иван Вазов?

РОДОСЛОВИЯ Стефан Г. Джагаров. Джагаровият род
Мария Левкова. Българският род Чалъковци през Възраждането Атанас Пеев. Предприемчиви добруджанци от един род Светла Т. Сталева. Ученици родоизследователи

РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ, КНИГОПИС ДОКУМЕНТИ Послания към юбилейното Общо събрание на БГД "Родознание" Програма за работата на БГФ "Родознание" 2010-2015 г.