сп. Родознание - бр.1-2 / 2016

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФ 

argaiv1643

                СЪДЪРЖАНИЕ, бр. 3-4 / 2017 г.

НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Проф. Манчо Веков. Посмъртните материали като генеалогичен извор  15
Доц. Антоанета Запрянова. Нов поглед към родната генеалогия
 50
ПОСВЕЩЕНИЕ
140 години от Априлий 1876-та  63
Екатерина Пейчинова. "От Батак съм чичо..." Бойчо и неговият документален разказ "Въстанието и клането в Батака" (продължение от миналия брой)
 83
100 години от Тутраканската епопея. Григор Марков. Поклон
84
ИСТОРИЯ НА ГЕНЕАЛОГИЯТА
Доц. Манчо Веков. Редакторите в живота на списание "GENEALOGIA / РОДОЗНАНИЕ"
 87
Атанас Пеев. Личности от национална величина
112
ЮБИЛЕЙ - ПРИМЕР ЗА ДОСТОЛЕПИЕ В НАУКАТА ЗА РОД И РОДЕН КРАЙ
Доц. Антоанета Запрянова. С благодарност
115
Доц. Александър Ковачев. Атанас Пеев - щастлив пленник на краезнанието в Добрич и в неповторимият Добруджански край
116
Доц. Венцислав Димов. Похвално слово за станеника на добруджанските краеведи и родоведи
120
Проф. Евгений Сачев. Добруджанецът Атанас Пеев
126
Елена Попова. С почит към добруджанеца Атанас Пеев - родоизследовател и краевед
128
Евгени Енчев. Будител 131
Сектор "Краезнание", Направление ББИО, РБ "Дора Габе" - Добрич. Библиография на Атанас Пеев
132
Нонка Пеева. Писмо до Наско
156
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РОД И РОДЕН КРАЙ
Атанас Пеев, Добрич 
161
   Старият дъб - зелената емблема на град Тервел
161
   Сълзи за Родината
163
   Размисли за родното село
165
   Основоположници на фамилията Чамурлийски
168
   "В Добруджа съм си най-добре..."
171
   Родена под звездите
174
Иван Марков. Непознатият поборник опълченец Георги Русев. Генеалогия и потомци
177
Емилия Колева. Някога, но не сега. Наталия - майсторка на балсуджука в Станимака
205
ЛИЧНОСТИ
Проф. Георги Н. Георгиев, Трифонка Р. Попниколова, Марияна Н. Георгиева. Братиславският градинар от Поликрайще Цвятко Байчев - надали втори такъв човек ще се роди
209
Димитрина Христова. Добруджанецът - родоизследовател 218
Нонка Кръстева. Леле, Свашке. 75 години от рождението на народните певци Кремена Станчева и Василка Андонова
224
ЗА ПРИМЕР И ПОУКА
Мано Манов, кмет на с. Климент, председател на НЧ "Васил Левски - 1928 г.". Климент живее
231
МЛАДИ РОДОИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
Кристина Чоролеева, клуб "Млади възрожденци, Панагюрище. Моето семейно дърво
237
Анелия Кесарева. Краят на Чосонската династия в Корея и съдбата на нейните наследници
245
БИБЛИОГРАФИЯ
Доц. Манчо Веков. Списание "Родознание/Genealogia" - 20 издателски години
255
ЗОВ ЗА КОЛЕГИАЛНА ПОМОЩ
Александър Геврек. Проучване на родовете Геврек и Дели, живели в село Чумлекьой (сега Ботево, Ямболско)
271
РЕЦЕНЗИИ
Проф. Кирил Богданов. Понор планина. Частица от Вселената, наситена с красота и божествено дихание
273
Доц. Манчо Ангелов, Институт за исторически изследвания - БАН

   Възрожденската Дупница - позната и непозната
280
   Как родописът за хаджи Димо Г. Дяков събра непознаващите се потомци
304
Зоя Начева, Смолян

   В чест на архивиста и родоповеда Александър Маринов
319
   Ново изследване в Родопите. Акад. проф. Ангел Томов Шишков издаде книга за своя род от с. Чокманово, Смолянско
320
Христо Черняев. Земя, благословена от Бога
329
Весела Василева. Демвширме. Сказание за миналото и настоящето на кръвния данък
336
ПРОЧЕТЕНО В "СТРАЛДЖАНСКИ ВЕСТИ"

Надя Жечева. Обичта дава сила! "По стъпките на "Историята" през Източна Тракия"
338
ПРЕГЛЕД 341