Внимание, ще СЃРµ отвори РІ РЅРѕРІ прозорец. ПДФ 

Сп. Родознание / Genealogia бр. 1 / 2009
СЪДЪРЖАНИЕ
 НАУЧЕН РАЗДЕЛ 
 Слави Дончев. За българския произход на Пиер дьо Кубертен   5 
 Архив "Родознание"  
 Иван Платиканов. За родовите изследвания и измислиците срещу тях  15 
 История на генеалогията  
 Лазар Георгиев. Отломки за една прастара наука  18 
 Генетична генеалогия  
 Владимир Кочи. Генография на д-р Владимир Кочи  23 
 КЛУБНА ДЕЙНОСТ 
 Среднородопски клуб "Бащино огнище", Смолян - четвърти родоведски четения  25 
 Елена Стоянова. Живот и творческа дейност на отец Константин Канев  26 
 Васил Капушев. Костадин Куклев - отдаден живот в ползу роду  29 
 ВРЕМЕ И ЛИЧНОСТИ 
 Александра Кирева-Попова. Възрожденката Райна Казалиева и нейната дейност  31 
 РОДОСЛОВИЯ
 Николай Чаракчиев. Потомци на Ботевия четник Костадин х.Костов Русия  35 
 Илия Петков-Парорийски. Родословното дърво на Тодор Петков О’Махони и на Дона Тодорова О’Махони     42 
 Атанас Пеев. Род на изявени личности 47 
 МЛАДИ РОДОИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
Явор Кирилов Митев. Митовият род от Кюстендилско  48 
 РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ, КНИГОПИС                                                                                                                    54
 ПРЕГЛЕД                                                                                                                                                     66