Внимание, ще СЃРµ отвори РІ РЅРѕРІ прозорец. ПДФ 

Сп. Родознание / Genealogia бр.2-3 / 2009

СЪДЪРЖАНИЕ

 НАУЧЕН РАЗДЕЛ
 Антоанета Запрянова. Езикът на генеалогията
 Мариана Малинова. Исторически развой на някои именни форми в китайската ономастика 15 
 История на генеалогията
 Лазар Георгиев. Отломки за една прастара наука 18
 Методика на генеалогията 
 Крум Филев. По кливулиците на родовото изследване 23
 Проф. д-р Сава Гевренов. Геодемография на родното ми село Ичера  
 ВРЕМЕ И ЛИЧНОСТИ
 Атанас Пеев. Благодетел, за която в Добруджа говорят 25
 Георги Михалков. Художникът Никола Митов Кумарица 26
 ХУДОЖЕСТВЕНО РОДОЗНАНИЕ
 Георги Майоров. Завещание и корен 31
 Емил Симеонов. Мълчание 31
 Румена Коларова. Тъга. Обич. Двойно гражданство 31
 Иван Гащилов. Спомени за стари вековници 31
 НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ
 Екатерина Пейчинова. Записките на Андрея Тошков - извор на родовите корени на батакчани  35
 Марина Христова. Промени за светоусещането за земята и труда в ТКЗС 42
 Магдалена Добринова. Петко Карапетков - изследовател на Славеино и селата около него 31
 Ели Попова. Приносът на Мария и Манол Манолови в проучването на родовете в Родопите 47
 Весела Младенова. Предание за идването на Васил Левски в с. Български Караагач (дн. Тотлебен)        47
 РОДОСЛОВИЯ
 Гаврил Стоянов. Стояновият род от Нова Загора и Сливен 47 
 УЧЕНИЦИ РОДОИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
 Явор Митев. Митовият род от Кюстендилско 48
 Юлия С. Чорбаджиева. Свещеникът-революционер Стефан Трифонов Чорбаджиев
 Атанас Друмев. Млади краеведи вървят по стъпките на предците си
 Катя Павлова. Заслужена гордост
 РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ, КНИГОПИС                                                                                                              54
 ПРЕГЛЕД                                                                                                                                               66