Внимание, ще СЃРµ отвори РІ РЅРѕРІ прозорец. ПДФ 

Rodoznanie-4-2009

Сп. Родознание / Genealogia бр.4 / 2009

Съдържание

 

 

 

 Пред юбилейното събрание на БГД "Родознание"  
 Атанас Пеев. Мечтите на добруджанските родоведи се сбъдват 5  
 Петър Мотков. Най-младият клуб в страната се отчита 11 
 Дела на Издателския център на БГД "Родознание" 12
 НАУЧЕН РАЗДЕЛ 
 Теодор Одрински. Генеалогия и фалеристика 13
 Николай Поппетров. Възможности ограничения пред съвременното родознание  20
 Българите в Унгария  
 Антоанета Запрянова. Светоусещането за родното 23
 История на генеалогията
 Лазар Георгиев. Отломки за една прастара наука 33
 Весела Младенова. Семейни спомени за подготовката на въстанието в Бяла черква  38
 Научни конфереции
 Елена Бедрова. Рупчоският родоизследовател Георги Вулджев 46
 Генетична генеалогия
 Евгени Делев. Българскят ДНК-проект  50 
 ХУДОЖЕСТВЕНО РОДОЗНАНИЕ
 Георги Марков. Клетвен обет 52
 Марин Паскалев. Човек бъди! 54
 РОДОСЛОВИЯ
 Борис Станимиров. Плевенски възрожденци - вероятни потомци на албански владетелски клан 55
 Гаврил Стоянов. Родова хронка на Стояновия род от Нова Загора и Сливен 59
 УЧЕНИЦИ РОДОИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
 Александра Близнакова. Моето родословие - основание за самочувствие 65
 РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ, КНИГОПИС                                                                                                 71
 ПРЕГЛЕД                                                                                                                                  79