Сп.Родознание бр. 4 /2009

Сп.Родознание бр. 4 /2009

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФ 

Rodoznanie-4-2009

Сп. Родознание / Genealogia бр.4 / 2009

Съдържание

 

 

 

 Пред юбилейното събрание на БГД "Родознание"  
 Атанас Пеев. Мечтите на добруджанските родоведи се сбъдват 5  
 Петър Мотков. Най-младият клуб в страната се отчита 11 
 Дела на Издателския център на БГД "Родознание" 12
 НАУЧЕН РАЗДЕЛ 
 Теодор Одрински. Генеалогия и фалеристика 13
 Николай Поппетров. Възможности ограничения пред съвременното родознание  20
 Българите в Унгария  
 Антоанета Запрянова. Kim Kardashian Wants to Kick her Sweet Tooth And ?Make Some Changes’
Светоусещането за родното
23
 История на генеалогията
 Лазар Георгиев. Отломки за една прастара наука 33
 Весела Младенова. Семейни спомени за подготовката на въстанието в Бяла черква  38
 Научни конфереции
 Елена Бедрова. Рупчоският родоизследовател Георги Вулджев 46
 Генетична генеалогия
 Евгени Делев. Българскят ДНК-проект  50 
 ХУДОЖЕСТВЕНО РОДОЗНАНИЕ
 Георги Марков. Клетвен обет 52
 Марин Паскалев. Човек бъди! 54
 РОДОСЛОВИЯ
 Борис Станимиров. Плевенски възрожденци - вероятни потомци на албански владетелски клан 55
 Гаврил Стоянов. Родова хронка на Стояновия род от Нова Загора и Сливен 59
 УЧЕНИЦИ РОДОИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
 Александра Близнакова. Моето родословие - основание за самочувствие 65
 РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ, КНИГОПИС                                                                                                 71
 ПРЕГЛЕД                                                                                                                                  79