Ръководство

Ръководство

Attention: open in a new window. PDF 

Българската генеалогична федерация се ръководи от осемчленен Управителен съвет, чийто нов състав бе избран на 17 април 2014 г.

 Председател:  доц. д-р Антоанета Георгиева Запрянова
 Членове:  Атанас Друмев Пеев
 Борис Борисов Станимиров
 Васил Георгиев Капушев
 Георги Христов Патриков
 Лазар Григоров Георгиев
 Петко Найденов Дилков
Секретар  Светлана Евгениева Дяконова