Attention: open in a new window. PDF 

 

Бляскаво представяне на книгата на Ал. Златарски "Пет  български рода в летописите на историята"

На 8 февруари 2013г. в Народната библиотека "Св.Св. Кирил и Методии" беше представена новата книга на проф. Александър Златарски  "Пет  български рода в летописите на историята". 

Над 150 души генеалози, историци, потомци на родовете от книгата препълниха голямото фоайе на втория етаж на Библиотеката. 

Проф. Пламен Павлов представя книгата „Пет български рода в летописите на историята” на Александър Златарски. Това е историята на пет от най-известните български фамилии – Бимбаловци, Тошкови, Златарски, чийто наследник е самият автор, Станчови и Балабанови. Ето какво сподели проф. Пламен Павлов в „Артефир”: 
„Става дума за няколко десетки видни личности. Погледнато в глобален план, става дума за стотици българи, тъй като тези пет рода имат своите разклонения, имат и своите връзки с други знаменити български фамилии. Така че на практика през тяхната съдба е преразказана в една или друга форма и голяма част от българската история. Александър Златарски по професия е свързан с технологиите, с математическите науки – специалист e по металургия. До известна степен в летописите на неговия род Златарски, той е изключение. От друга страна, обаче, в тази фамилия има не само историци като професор Васил Златарски – има геолози, лекари, юристи. Става дума за една фамилия, която в продължение на близо 200 години заема изключително важно място в интелектуалния елит на България. Същото важи и за фамилиите Станчови, Балабанови, Тошкови, до известна степен и за фамилията Бимбаловци, която се свързва най-често със Стефан Караджа. 
В книгата на Златарски има не само текстове, не само информация. В тях има едни много добре направени, прецизно изработени родословни дървета на тези родове и на техните разклонения. Има изключително много снимков материал, който сам по себе си е допълнителна информация, допълнителен извор. Показани са родове с история от няколко века. 
Най-древни са корените на рода Бимбаловци. Те отвеждат до Средновековието, до времето на знаменития Момчил и неговите потомци. В рода Станчови има представители, които заемат важно място и в дипломацията на България, и във външната политика, и в културния живот на България. 
Корените на Станчови също водят към Средновековието, а защо не и към Първото българско царство. Фамилията Станчови произхожда от Берат в днешна Албания. В знаменитата песен за Биляна, която бели платно на охридските извори, се говори за едни белограгяни. Всъщност става дума именно за хората от този Белград или Берат, за техните търговски кервани към Охрид, към вътрешността на България, на Балканите.

Kniga-Zlatarski-Stanchov

Авторът разговаря с посланик Иван Станчов - трето поколение дипломат и един ог "героите" на книгата. 

Снимка: НБКМ