Attention: open in a new window. PDF 

На 23 април 2009 г.  се проведе Национална научна конференция на тема "Родословието - всестранно знание за човека". Организатор е Българско генеалогично дружество „Родознание”, Секция „Помощни исторически науки и информатика”, Институт по история при БАН.

Начален час: 10.00 часа
Място: Читалище "Славянска беседа", гр.София

Програмата включва доклади върху различни генеалогични теми и дискусия.

Доц.д-р Антоанета Запрянова – Родословието – изконно знание за човешкия опит
Инж. физик Евгени Делев (Франция) - Българският ДНК Проект
Васил Капушев (Смолян) – Родопските родословия – житейска практика и пример за духовно съвършенство
Нонка Кръстева (Плевен) – Откъде започва урокът по родолюбие
Елена  Боянова - Душевността на жената брезничанка
Гаврил Стоянов  - Социологическа характеристика на родословието на първия български възрожденски поет Добри Чинтулов
Симеон Мильов (Директор на ОИМ Перник) - Семейното родословие на моите внуци
Мария Забунова (Молдова) - Родът Забунови от село Твърдица, Молдова.
Мария Левкова - За бита на един възрожденски род - Чалъковци
Екатерина Пейчинова (Батак )- Родовите записки на Андрея Тошков от Батак своеобразна  хроника на възроденото селище
Атанас Пеев (Добрич) - Родови традиции в Добричко
Д-р Донка Христова - Историческата памет - основа на дълга пред предците и родолюбието
Д-р Мариана Малинова  - Съхраняване на родовите традициите сред представители на българската общност в Пекин
Ти ен (Китай) - Съхраняване на родовите традиции на китайската общност в България
Марина Христова - Промени в светоусещането към земята и труда в ТКЗС
Георги Патриков -  Човекът и връзката му с водата.
Теодор Одрински - Генеалогия и фалеристика
Николай Поппетров - Родознанието - възможности и ограничения