Добре дошли в сайта на БГФ „Родознание“

Българската генеалогична федерация „Родознание“, основана през 1990 г. под името Българско генеалогично дружество „Родознание“, е първата и единствена национална обществено-научна организация на професионалисти и самодейци, превърнали изследването на род и роден край в своя мисия.

Българската генеалогична федерация „Родознание“ има за своя цел съхраняване, поддържане и предаване на българската родова памет на идните поколения, разширяване на генеалогичната общност и изследвания като осигурява обучение, повишава стандартите и качеството на родовите проучвания, подпомага достъпа до генеалогична информация, работейки в тясна връзка с народните читалища, музеи, държавни архиви, творчески, землячески и краеведски съюзи.

Българската генеалогична федерация „Родознание“ има за своя мисия да популяризира родовите проучвания, да насърчава интереса и обогатява българската история с една дисциплина, която е слабо застъпена.

Българската генеалогична федерация „Родознание“ има изградени над 40 клуба в цялата страна, които осъществяват нейните цели и мисия в регионален мащаб. Те са духовните огнища, които издирват и съхраняват родовата памет, организират родови срещи и събори, привличат младите поколения.

Българската генеалогична федерация издава единственото в страната специализирано списание по генеалогия –„Родознание-Genealogia“, в което публикува както научни материали, така и самостоятелни родови изследвания, като особено насърчава млади автори.

Българската генеалогична федерация „Родознание“ е действителен член на Международната конфедерация по генеалогия и хералдика, и се стреми да популяризира родовите изследвания и поддържа родовата памет не само в страната, но и сред българската общност по света.