Ръководство

Българската генеалогична федерация се ръководи от Управителен съвет, чийто нов състав бе избран на 17 април 2014 г.

Председател доц. д-р Антоанета Георгиева Запрянова
Членове Атанас Друмев Пеев
Борис Борисов Станимиров
Васил Георгиев Капушев
Георги Христов Патриков
Петко Найденов Дилков
Секретар Светлана Евгениева Дяконова